PHP 8.1.28 Released!

hash_update_file

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL hash >= 1.1)

hash_update_fileVeriyi bir dosyadan etkin bir aşlama bağlamına dahil eder

Açıklama

hash_update_file(HashContext $bağlam, string $dosya, ?resource $akım = null): bool

Veriyi bir dosyadan etkin bir aşlama bağlamına dahil eder.

Bağımsız Değişkenler

bağlam

hash_init() tarafından döndürülmüş aşlama bağlamı.

dosya

Aşlanacak dosyanın yeri; fopen() sarmalayıcıları desteklenir.

akım

stream_context_create() ile oluşturulmuş bir akım bağlamı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 akım null olabiliyor.
7.2.0 resource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.

Ayrıca Bakınız

  • hash_init() - Ardışık aşlama bağlamını ilklendirir
  • hash_update() - Veriyi etkin bir aşlama bağlamına dahil eder
  • hash_update_stream() - Veriyi açık bir akımdan etkin bir aşlama bağlamına dahil eder
  • hash_final() - Bir ardışık aşlama işlemini bitirip üretilen aşı döndürür
  • hash() - Bir ileti aşı üretir
  • hash_file() - Belirtilen dosyanın içeriğinden bir ileti aşı üretir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top