hash_update

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL hash >= 1.1)

hash_updateVeriyi etkin bir özetleme bağlamına dahil eder

Açıklama

hash_update ( resource $bağlam , string $veri ) : bool

Veriyi etkin bir özetleme bağlamına dahil eder.

Değiştirgeler

bağlam

hash_init() tarafından döndürülmüş özetleme bağlamı.

veri

İleti özetine dahil edilecek ileti.

Dönen Değerler

TRUE döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • hash_init() - Ardışık özetleme bağlamını ilklendirir
  • hash_update_file() - Veriyi bir dosyadan etkin bir özetleme bağlamına dahil eder
  • hash_update_stream() - Veriyi açık bir akımdan etkin bir özetleme bağlamına dahil eder
  • hash_final() - Bir ardışık özetleme işlemini bitirip üretilen özeti döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
6
Dainichi
14 years ago
A simple example on incremental file hashing:

$fp = fopen($file, "r");
$ctx = hash_init('sha256');
while (!feof($fp)) {
    $buffer = fgets($fp, 65536);
    hash_update($ctx, $buffer);
}
$hash = hash_final($ctx, true);
fclose($fp);

While incremental hashing is quite slow, it's the easiest way to hash
- parts of large files: I.e., a 700MB avi video uses first x bytes to store metadata, so in order to hash the avi's data only, you have to fseek to data start and use incremental hashing
- streaming data if php just proxies the data
- whenever it's inadequate or impossible to store the data being hashed into memory (i.e. because of their size) or on disc.
To Top