PHPerKaigi 2021

hash_copy

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

hash_copyÖzetleme bağlamını kopyalar

Açıklama

hash_copy ( resource $bağlam ) : resource

Özetleme bağlamını kopyalar

Değiştirgeler

bağlam

hash_init() tarafından döndürülmüş özetleme bağlamı.

Dönen Değerler

Özetleme Bağlamı özkaynağının bir kopyasını döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - hash_copy() örneği

<?php
$context 
hash_init("md5");
hash_update($context"data");

/* kulanmaya devem edebilmek için bağlamı kopyalayalım */
$copy_context hash_copy($context);

echo 
hash_final($context), "\n";

hash_update($copy_context"data");
echo 
hash_final($copy_context), "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

8d777f385d3dfec8815d20f7496026dc
511ae0b1c13f95e5f08f1a0dd3da3d93

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top