PHPerKaigi 2021

hash_hmac_file

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL hash >= 1.1)

hash_hmac_fileBir dosyanın içeriğinden HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti özeti üretir

Açıklama

hash_hmac_file ( string $algo , string $dosya , string $anahtar , bool $ham_çıktı = false ) : string

Bir dosyanın içeriğinden HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti özeti üretir.

Değiştirgeler

algo

Özetleme algoritmasının ismi ("md5", "sha256", "haval160,4" ve benzerleri)

dosya

Özeti hesaplanacak dosyanın yeri; fopen() sarmalayıcıları desteklenir.

anahtar

HMAC ileti özetinin üretiminde kullanılacak paylaşımlı gizli anahtar.

ham_çıktı

true olduğu takdirde ham ikil veri çıktılanır, aksi takdirde (false) küçük harfli onaltılıklar çıktılanır.

Dönen Değerler

Hesaplanan ileti özetini, ham_çıktı için true belirtilmedikçe küçük harfli onaltılıklardan oluşan bir dizge olarak, aksi takdirde ham ikil gösterimi içeren bir dizge olarak çıktılar.

Örnekler

Örnek 1 - hash_hmac_file() örneği

<?php
/* Özeti hesaplanacak dosyayı oluşturalım */
file_put_contents('example.txt',
    
'Dağ başını duman almış gümüş dere durmaz akar.');

echo 
hash_hmac_file('md5''example.txt''çokgizli');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

51b361d728a6f44309941d09f1e6ba6f

Ayrıca Bakınız

  • hash_hmac() - HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti özeti üretir
  • hash_file() - Belirtilen dosyanın içeriğinden bir ileti özeti üretir

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top