PHP 8.1.28 Released!

hash_hmac_file

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL hash >= 1.1)

hash_hmac_fileBir dosyanın içeriğinden HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti aşı üretir

Açıklama

hash_hmac_file(
    string $algo,
    string $dosya,
    string $anahtar,
    bool $ham_çıktı = false
): string|false

Bir dosyanın içeriğinden HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti aşı üretir.

Bağımsız Değişkenler

algo

Aşlama algoritmasının ismi ("md5", "sha256", "haval160,4" ve benzerleri). Desteklenen algoritmaların listesi hash_algos() işlevinde bulunabilir.

dosya

Aşı hesaplanacak dosyanın yeri; fopen() sarmalayıcıları desteklenir.

anahtar

HMAC ileti aşının üretiminde kullanılacak paylaşımlı gizli anahtar.

ham_çıktı

true olduğu takdirde ham ikil veri çıktılanır, aksi takdirde (false) küçük harfli onaltılıklar çıktılanır.

Dönen Değerler

Hesaplanan ileti aşını, ham_çıktı için true belirtilmedikçe küçük harfli onaltılıklardan oluşan bir dizge olarak, aksi takdirde ham ikil gösterimi içeren bir dizge olarak çıktılar. dosya okunamıyorsa false döner.

Hatalar/İstisnalar

algo bilinmiyorsa veya kriptografik olmayan bir aşlama algoritmasıysa bir ValueError istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Artık algo bilinmiyorsa veya kriptografik olmayan bir aşlama algoritmasıysa bir ValueError istisnası oluşuyor. Evvelce false dönerdi.
7.2.0 Kriptografik olmayan aş işlevlerinin (adler32, crc32, crc32b, fnv132, fnv1a32, fnv164, fnv1a64, joaat) ve HASH_HMAC sabitinin kullanımı iptal edildi.

Örnekler

Örnek 1 - hash_hmac_file() örneği

<?php
/* Aşı hesaplanacak dosyayı oluşturalım */
file_put_contents('example.txt',
'Pijamalı hasta yağız şoföre çabucak güvendi.');

echo
hash_hmac_file('sha256', 'example.txt', 'çokgizli');
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

863f6b38ab2a65abe35721011273a251026eb485f8a62926afea24188881391b

Ayrıca Bakınız

  • hash_hmac_algos() - hash_hmac için uygun kayıtlı aşlama algoritmalarının listesini döndürür
  • hash_hmac() - HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti aşı üretir
  • hash_file() - Belirtilen dosyanın içeriğinden bir ileti aşı üretir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top