Directory::close

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Directory::closeDizin tanıtıcısını kapatır

Açıklama

public Directory::close(): void

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Artık değiştirge kabul edilmiyor. Evvelce bir dizin tanıtıcısı kabul edilirdi.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top