Directory sınıfı

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Directory sınıfı örnekleri new işleci ile değil dir() işlevi çağrılarak oluşturulur.

Sınıf Sözdizimi

class Directory {
/* Özellikler */
public readonly string $yol;
public readonly resource $tutmaç;
/* Yöntemler */
public close(): void
public read(): string|false
public rewind(): void
}

Özellikler

yol

Açılan dizin.

tutmaç

readdir(), rewinddir() ve closedir() gibi diğer dizin işlevleri ie kullanılabilir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 path ve handle özellikleri artık salt-okunur.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-53
serxis at gmail dot com
9 years ago
If you have an error Directory::read() method not foundlike this one :
"PHP Fatal error: Call to undefined method Directory::read() in ..."
try pth_read() instead of read() - undocumented "feature"
To Top