Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

lcg_value

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

lcg_valueCombined linear congruential generator

Açıklama

lcg_value(): float

lcg_value() returns a pseudo random number in the range of (0, 1). The function combines two CGs with periods of 2^31 - 85 and 2^31 - 249. The period of this function is equal to the product of both primes.

Dikkat

Bu işlev kriptografik olarak güvenilir değerler üretmez ve kriptografik amaçlarla veya döndürülen değerlerin tahmin edilemez olmasını gerektiren amaçlarla kullanılmamalıdır.

Kriptografik olarak güvenilir rastgelelik gerekliyse Random\Randomizer sınıfı Random\Engine\Secure motoru ile kullanılabilir. Basit kullanım durumlarında random_int() ve random_bytes() işlevleri, işletim sisteminin CSPRNG’i tarafından desteklenen kullanışlı ve güvenli bir arayüz sağlar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

A pseudo random float value between 0.0 and 1.0, inclusive.

Ayrıca Bakınız

  • rand() - Generate a random integer
  • mt_rand() - Generate a random value via the Mersenne Twister Random Number Generator

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
18
rok kralj gmail com
16 years ago
An elegant way to return random float between two numbers:

<?php
function random_float ($min,$max) {
   return (
$min+lcg_value()*(abs($max-$min)));
}
?>
up
15
daniel dot baulig at gmx dot de
13 years ago
Choose your weapon:
<?php
function mt_randf($min, $max)
{
    return
$min + abs($max - $min) * mt_rand(0, mt_getrandmax())/mt_getrandmax();
}
function
lcg_randf($min, $max)
{
    return
$min + lcg_value() * abs($max - $min);
}
function
randf($min, $max)
{
    return
$min + rand(0,getrandmax()) / getrandmax() * abs($max - $min);
}
?>
up
-33
Linndows
6 years ago
I think best example...
<?php
$x
=0;
while(
$x<=5){
$x++;
echo
lcg_value()+$x."\n";   }
     echo
lcg_value()+$x-(2*lcg_value()); echo "\n";
?>
To Top