PHP 8.1.28 Released!

random_bytes

(PHP 7, PHP 8)

random_bytesGet cryptographically secure random bytes

Açıklama

random_bytes(int $length): string

Generates a string containing uniformly selected random bytes with the requested length.

As the returned bytes are selected completely randomly, the resulting string is likely to contain unprintable characters or invalid UTF-8 sequences. It may be necessary to encode it before transmission or display.

The randomness generated by this function is suitable for all applications, including the generation of long-term secrets, such as encryption keys.

Öncelik sırasına göre rastgelelik kaynakları aşağıdaki gibidir:

 • Linux: » getrandom(), /dev/urandom.

 • FreeBSD >= 12 (PHP >= 7.3): » getrandom(), /dev/urandom

 • Windows (PHP >= 7.2): » CNG-API

  Windows: » CryptGenRandom

 • macOS (PHP >= 8.2; >= 8.1.9; >= 8.0.22 if CCRandomGenerateBytes is available at compile time): CCRandomGenerateBytes()

  macOS (PHP >= 8.1; >= 8.0.2): arc4random_buf(), /dev/urandom

 • NetBSD >= 7 (PHP >= 7.1; >= 7.0.1): arc4random_buf(), /dev/urandom

 • OpenBSD >= 5.5 (PHP >= 7.1; >= 7.0.1): arc4random_buf(), /dev/urandom

 • DragonflyBSD (PHP >= 8.1): » getrandom(), /dev/urandom

 • Solaris (PHP >= 8.1): » getrandom(), /dev/urandom

 • Daha önce belirtilmeyen herhangi bir işletim sistemi ve PHP sürümü birleşimi: /dev/urandom
 • Kaynaklardan hiçbiri kullanılabilir değilse veya hiçbiri rasgelelik üretemezse, bir Random\RandomException oluşur.

Bilginize: Bu işlev PHP'ye PHP 7.0'da eklenmiş olsa da, » kullanıcı alanı gerçeklenimi PHP 5.2'den (dahil) 5.6'ya (dahil) kadar kullanılmıştır.

Bağımsız Değişkenler

length

The length of the random string that should be returned in bytes; must be 1 or greater.

Dönen Değerler

A string containing the requested number of cryptographically secure random bytes.

Hatalar/İstisnalar

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 In case of a CSPRNG failure, this function will now throw a Random\RandomException. Previously a plain Exception was thrown.

Örnekler

Örnek 1 random_bytes() example

<?php
$bytes
= random_bytes(5);
var_dump(bin2hex($bytes));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(10) "385e33f741"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-11
ccbsschucko at gmail dot com
5 years ago
<?php
function str_rand(int $length = 64){ // 64 = 32
$length = ($length < 4) ? 4 : $length;
return
bin2hex(random_bytes(($length-($length%2))/2));
}

var_dump(str_rand());
// d6199909d0b5fdc22c9db625e4edf0d6da2b113b21878cde19e96f4afe69e714
?>
To Top