random_bytes

(PHP 7, PHP 8)

random_bytesGet cryptographically secure random bytes

Açıklama

random_bytes(int $length): string

Generates an arbitrary length string of cryptographic random bytes that are suitable for cryptographic use, such as when generating salts, keys or initialization vectors.

Bu işlevde kullanılan rasgelelik kaynakları:

  • Windows'ta, daima » CryptGenRandom() kullanılır. PHP 7.2.0 itibariyle, bunun yerine daima » CNG-API kullanılmaktadır.
  • Linux'ta, mümkünse » getrandom(2) sistem çağrısı kullanılır.
  • Diğer sistemlerde, /dev/urandom kullanılır.
  • Yukarıda belirtilen kaynakların hiçbiri kullanılamıyorsa, bir Random\RandomException yavrulanır.

Bilginize: Bu işlev PHP'ye PHP 7.0'da eklenmiş olsa da, » kullanıcı alanı gerçeklenimi PHP 5.2'den (dahil) 5.6'ya (dahil) kadar kullanılmıştır.

Bağımsız Değişkenler

length

The length of the random string that should be returned in bytes; must be 1 or greater.

Dönen Değerler

A string containing the requested number of cryptographically secure random bytes.

Hatalar/İstisnalar

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 In case of a CSPRNG failure, this function will now throw a Random\RandomException. Previously a plain Exception was thrown.

Örnekler

Örnek 1 random_bytes() example

<?php
$bytes
= random_bytes(5);
var_dump(bin2hex($bytes));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(10) "385e33f741"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
ccbsschucko at gmail dot com
4 years ago
<?php
   
function str_rand(int $length = 64){ // 64 = 32
       
$length = ($length < 4) ? 4 : $length;
        return
bin2hex(random_bytes(($length-($length%2))/2));
    }
   
   
var_dump(str_rand());
   
// d6199909d0b5fdc22c9db625e4edf0d6da2b113b21878cde19e96f4afe69e714
?>
To Top