PHPCon Poland 2024

openssl_x509_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

openssl_x509_export_to_fileBelirtilen sertifikayı bir dosyaya kaydeder

Açıklama

openssl_x509_export_to_file(OpenSSLCertificate|string $sertifika, string $dosya, bool $metinsiz = true): bool

sertifika ile belirtilen sertifikayı yolu dosya bağımsız değişkeninde belirtilen dosyaya PEM kodlamalı bir dizge olarak kaydeder.

Bağımsız Değişkenler

sertifika

Geçerli değerler Anahtar/Sertifika Bağımsız değişkenleri sayfasında bulunabilir.

dosya

Sertifikanın kaydedileceği dosyanın yolu.

metinsiz

Belirtilmesi isteğe bağlı olan metinsiz bağımsız değişkeni çıktının ayrıntı seviyesini belirler. false belirtilirse çıktıda insanlar için anlamlı bilgiler bulunmaz. Bağımsız değişkenin öntanımlı değeri: true

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 sertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top