PHP 8.0.24 Released!

openssl_csr_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

openssl_csr_export_to_fileBelirtilen CSR'yi bir dosyaya kaydeder

Açıklama

openssl_csr_export_to_file(OpenSSLCertificateSigningRequest|string $csr, string $dosya, bool $metinsiz = true): bool

csr ile belirtilen sertifika imzalama isteğini PEM biçemli bir metne dönüştürüp dosyaya kaydeder.

Değiştirgeler

csr

Geçerli değerler Anahtar/Sertifika Değiştirgeleri sayfasında bulunabilir.

dosya

Çıktı dosyasının yolu.

metinsiz

Belirtilmesi isteğe bağlı olan metinsiz değiştirgesi çıktının ayrıntı seviyesini belirler. false belirtilirse çıktıda insanlar için anlamlı bilgiler bulunmaz. Değiştirgenin öntanımlı değeri: true

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 csr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_csr_export_to_file() örneği

<?php
$subject 
= array(
    
"commonName" => "example.com",
);
$private_key openssl_pkey_new(array(
    
"private_key_bits" => 2048,
    
"private_key_type" => OPENSSL_KEYTYPE_RSA,
));
$csr openssl_csr_new($subject$private_key, array('digest_alg' => 'sha384') );
openssl_pkey_export_to_file($private_key'example-priv.key');
// CSR, $subject ile birlikte özel anahtara karşılık gelen genel anahtarı içerir
openssl_csr_export_to_file($csr'example-csr.pem');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top