openssl_csr_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

openssl_csr_export_to_fileBelirtilen CSR'yi bir dosyaya kaydeder

Açıklama

openssl_csr_export_to_file(OpenSSLCertificateSigningRequest|string $csr, string $dosya, bool $metinsiz = true): bool

csr ile belirtilen sertifika imzalama isteğini CSR biçemli bir metne dönüştürüp dosyaya kaydeder.

Bağımsız Değişkenler

csr

Geçerli değerler Anahtar/Sertifika Bağımsız değişkenleri sayfasında bulunabilir.

dosya

Çıktı dosyasının yolu.

metinsiz

Belirtilmesi isteğe bağlı olan metinsiz bağımsız değişkeni çıktının ayrıntı seviyesini belirler. false belirtilirse çıktıda insanlar için anlamlı bilgiler bulunmaz. Bağımsız değişkenin öntanımlı değeri: true

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 csr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_csr_export_to_file() örneği

<?php
$subject
= array(
"commonName" => "example.com",
);
$private_key = openssl_pkey_new(array(
"private_key_bits" => 2048,
"private_key_type" => OPENSSL_KEYTYPE_RSA,
));
$csr = openssl_csr_new($subject, $private_key, array('digest_alg' => 'sha384') );
openssl_pkey_export_to_file($private_key, 'example-priv.key');
// CSR, $subject ile birlikte özel anahtara karşılık gelen genel anahtarı içerir
openssl_csr_export_to_file($csr, 'example-csr.pem');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top