PHPCon Poland 2024

openssl_pkey_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

openssl_pkey_export_to_fileBir anahtarın ihraç edilebilir gösterimini bir dosyaya kaydeder

Açıklama

openssl_pkey_export_to_file(
    #[\SensitiveParameter] OpenSSLAsymmetricKey|OpenSSLCertificate|array|string $anahtar,
    string $çıktı_dosyası,
    #[\SensitiveParameter] ?string $parola = null,
    ?array $seçenekler = null
): bool

Anahtarın ASCII zırhlı (PEM kodlu) eşdeğerini belirtilen çıktı_dosyasına kaydeder.

Bilginize: Bu işlevin gerektiği gibi çalışması için geçerli bir openssl.cnf kurulu olmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için kurulum bölümüne bakılabilir.

Bağımsız Değişkenler

anahtar

çıktı_dosyası

ASCII zırhlı anahtarın kaydedileceği dosyanın yolu.

parola

Belirtilen anahtar bir parola ile korunuyorsa parola burada belirtilir.

seçenekler

İhraç işlemine ince ayar çekmek için ve/veya openssl yapılandırma dosyasındaki seçenekleri geçersiz kılmak için kullanılabilir. Ayrıntılar için openssl_csr_new()işlevine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-7
w3ricardo
12 years ago
You can't use this function to export a public key

Warning: openssl_pkey_export_to_file(): supplied key param is a public key
up
-7
StampyCode
7 years ago
On Linux (PHP5.6), this function will overwrite an existing keyfile, unless the keyfile is marked as read-only, in which case you will get an error:

error:0200100D:system library:fopen:Permission denied
To Top