openssl_pkey_get_details

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

openssl_pkey_get_detailsAnahtarla ilgili ayrıntıları bir dizi içinde döndürür

Açıklama

openssl_pkey_get_details ( resource $anahtar ) : array

Anahtarla ilgili ayrıntıları (bit sayısı, anahtar, türü gibi) bir dizi içinde döndürür.

Değiştirgeler

anahtar

Anahtarı betimleyen özkaynak.

Dönen Değerler

İşlem başarısız olursa false yoksa anahtarın ayrıntılarını içeren bir dizi döner. Dönen dizi şu indisleri içerir: bits (bit sayısı), key (genel anahtarın metinsel gösterimi) ve type (şunlardan biridir: OPENSSL_KEYTYPE_RSA, OPENSSL_KEYTYPE_DSA, OPENSSL_KEYTYPE_DH, OPENSSL_KEYTYPE_EC veya bilinmiyor anlamında -1).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top