openssl_pkey_get_details

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

openssl_pkey_get_detailsAnahtarla ilgili ayrıntıları bir dizi içinde döndürür

Açıklama

openssl_pkey_get_details(OpenSSLAsymmetricKey $anahtar): array|false

Anahtarla ilgili ayrıntıları (bit sayısı, anahtar, türü gibi) bir dizi içinde döndürür.

Bağımsız Değişkenler

anahtar

Anahtarı betimleyen özkaynak.

Dönen Değerler

İşlem başarısız olursa false yoksa anahtarın ayrıntılarını içeren bir dizi döner. Dönen dizi şu indisleri içerir: bits (bit sayısı), key (genel anahtarın metinsel gösterimi) ve type (şunlardan biridir: OPENSSL_KEYTYPE_RSA, OPENSSL_KEYTYPE_DSA, OPENSSL_KEYTYPE_DH, OPENSSL_KEYTYPE_EC veya bilinmiyor anlamında -1).

Kullanılan anahtar türüne bağlı olarak, ek ayrıntılar dönebilir. Bazı elemanların her zaman kullanılamayacağına dikkat edin.

 • OPENSSL_KEYTYPE_RSA, ek olarak anahtar verisini içeren "rsa" adlı bir dizi anahtarı döner.
  Anahtar Açıklama
  "n" modül
  "e" genel üs
  "d" gizli üs
  "p" asal 1
  "q" asal 2
  "dmp1" üs1, d mod (p-1)
  "dmq1" üs2, d mod (q-1)
  "iqmp" katsayı, (q'nun tersi) mod p
 • OPENSSL_KEYTYPE_DSA, ek olarak anahtar verisini içeren "dsa" adlı bir dizi anahtarı döner.
  Anahtar Açıklama
  "p" asal sayı (genel)
  "q" 160-bit alt asal, q | p-1 (genel)
  "g" alt grup üreteci (genel)
  "priv_key" gizli anahtar x
  "pub_key" genel anahtar y = g^x
 • OPENSSL_KEYTYPE_DH, ek olarak anahtar verisini içeren "dh" adlı bir dizi anahtarı döner.
  Anahtar Açıklama
  "p" asal sayı (paylaşımlı)
  "g" Z_p üreteci (paylaşımlı)
  "priv_key" gizli DH değeri x
  "pub_key" genel DH değeri g^x
 • OPENSSL_KEYTYPE_EC, ek olarak anahtar verisini içeren "ec" adlı bir dizi anahtarı döner.
  Anahtar Açıklama
  "curve_name" eğri adı, bkz: openssl_get_curve_names()
  "curve_oid" EC eğrisi için ASN1 Nesne Kimliği (OID).
  "x" x koordinatı (genel)
  "y" y koordinatı (genel)
  "d" gizli anahtar

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key özkaynağı kabul edilirdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top