PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

openssl_csr_sign

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

openssl_csr_signBir CSR'yi başka bir sertifika (veya kendisi) ile imzalayıp bir sertifika üretir

Açıklama

openssl_csr_sign(
    OpenSSLCertificateSigningRequest|string $csr,
    OpenSSLCertificate|string|null $CA_sert,
    OpenSSLAsymmetricKey|OpenSSLCertificate|array|string $gizli_anh,
    int $gün,
    ?array $seçenekler = null,
    int $sıranum = 0
): OpenSSLCertificate|false

csr ile belirtilen Sertifika İmzalama İsteğinden bir x509 sertifikesı üretir.

Bilginize: Bu işlevin gerektiği gibi çalışması için geçerli bir openssl.cnf kurulu olmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için kurulum bölümüne bakılabilir.

Değiştirgeler

csr

openssl_csr_new() tarafından üretilmiş bir sertifika imzalama isteği, file://bir/yol/csr biçeminde bir dizge olarak PEM kodlamalı bir CSR'nin dosya yolu veya openssl_csr_export() işlevinden dönen bir dizge olabilir.

CA_sert

Üretilen sertifikayı imzalamak için kullanılacak sertifika. null belirtilirse üretilen sertifika kendisiyle imzalanır.

gizli_anh

CA_sert ile ilişkili gizli anahtar.

gün

Üretilen sertifikanın kaç gün geçerli kalacağı belirtilir.

seçenekler

Üretilen sertifikanın ince ayarları için kullanılır. Bu değiştirge ile ilgili ayrıntılı bilgi için openssl_csr_new() işlevine bakınız.

sıranum

Üretilen sertifikanın sıra numarası. Belirtilmezse 0 öntanımlıdır.

Dönen Değerler

İşlem başarısız olursa false yoksa bir OpenSSLCertificate örneği döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarı durumunda artık OpenSSLCertificate örneği dönüyor; evvelce OpenSSL X.509 türünde bir özkaynak dönerdi.
8.0.0 csr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.
8.0.0 CA_sert artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 türünde bir özkaynak kabul ederdi.
8.0.0 gizli_anh artık OpenSSLAsymmetricKey örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL key veya OpenSSL X.509 türünde bir özkaynak kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_csr_sign() örneği - CSR imzalama (Kendi Sertifika Yetkilinizi nasıl oluşturursunuz?)

<?php
// Başka bir sayfadaki bir textarea'ya aktarılmak üzere bir
// CSR alındığını varsayalım
$csrdata $_POST["CSR"];

// Sertifikayı kendi "sertifika yetkilimizin sertifikası" ile
// imzalayacağız. İmzalamak için başka bir sertifika da kullanılabilirdi,
// fakat imzalama sertifikası yazılım/kulllanıcılar için güvenilir
// olmadıkça işlem işe yaramayacak ve yeni bir imzalı sertifika gerekecektir.

// Kendi CA sertifikamıza ve gizli anahtarımıza ihtiyacımız var
$cacert "file://bir/yol/ca.crt";
$gizanh = array("file://bir/yol/ca.key""gizanh_parolası");

$usercert openssl_csr_sign($csrdata$cacert$privkey365, array('digest_alg'=>'sha256') );

// Üretilen sertifikayı gösterelim ki, kullanıcı onu kendi alanına
// kopyalayabilsin (örneğin SSL sunucusunun sertifikasının bulunduğu dosyaya)
openssl_x509_export($usercert$certout);
echo 
$certout;

// Oluşan hata varsa gösterelim
while (($e openssl_error_string()) !== false) {
    echo 
$e "\n";
}
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
0
thomas dot lussnig at bewegungsmelder dot de
19 years ago
Here is an sample how to create valid X.509 Public and Private Key (cert/key).
When not using self signed the 4.2.1 segault. You need the CVS code at least for openssl.

<?
Header("Content-Type: text/plain");
$CA_CERT = "CA.cert.pem";
$CA_KEY  = "CA.key.pem";
$req_key = openssl_pkey_new();
if(openssl_pkey_export ($req_key, $out_key)) {
        $dn = array(
                "countryName"            => "DE",
                "stateOrProvinceName"    => "Frankfurt",
                "organizationName"       => "smcc.net",
                "organizationalUnitName" => "E-Mail",
                "commonName"             => "Testcert"
                );
        $req_csr  = openssl_csr_new ($dn, $req_key);
        $req_cert = openssl_csr_sign($req_csr, "file://$CA_CERT", "file://$CA_KEY", 365);
        if(openssl_x509_export ($req_cert, $out_cert)) {
                echo "$out_key\n";
                echo "$out_cert\n";
                }
        else    echo "Failed Cert\n";
        }
else            echo "FailedKey\n";
?>
up
-1
eric at ypass dot net
19 years ago
To generate a self-signed certificate, pass NULL as the signing certificate (2nd parameter).  For example:

$req_key = openssl_pkey_new();
$dn = array(
    "countryName" => "US",
    "stateOrProvinceName" => "Colorado",
    "organizationName" => "yPass.net",
    "organizationalUnitName" => "yPass.net",
    "commonName" => "yPass.net Root Certificate"
);
$req_csr = openssl_csr_new($dn, $req_key);
$req_cert = openssl_csr_sign($req_csr, NULL, $req_key, 365);
up
-1
Sriraam
6 years ago
config_section_section is incorrect. The correct keyword to use is "config_section_name".
up
-4
Kai Sellgren
12 years ago
You can use file_get_contents() to directly pass the content instead of giving file paths.

Also, if you get an error "sec_error_reused_issuer_and_serial", put a serial into the last parameter:

<?php

$privkey
= array(file_get_contents('ca.key'),"your_ca_key_passphrase");
$usercert = openssl_csr_sign($csrdata, file_get_contents('ca.crt'),$privkey,365,NULL,'06');
openssl_x509_export($usercert,$certout);
file_put_contents('serverCASigned.crt',$certout);

?>

In that above example the serial was "06".
To Top