CascadiaPHP 2024

The OpenSSLCertificateSigningRequest sınıfı

(PHP 8)

Giriş

PHP 8.0.0 itibariyle, OpenSSL X.509 CSR özkaynaklarının yerini alan tamamen kapalı sınıf.

Sınıf Sözdizimi

final class OpenSSLCertificateSigningRequest {
}
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top