PHPCon Poland 2024

Sertifika Doğrulama

Bir imza veya sertifikayı doğrulayacak bir işlev çağrılırken ca_bilgisi bağımsız değişkeninde güvenilir CA dosyalarının yerlerini belirten dosya ve dizin isimlerini içeren bir dizi belirtilir. Bir dizin belirtilirken, dizin dizgesi openssl komutunun kullanabileceği şekilde biçimlendirilmiş olmalıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top