Anahtar/Sertifika Bağımsız değişkenleri

Sadece bir kaç openssl işlevi bir anahtar veya sertifika bağımsız değişkeni gerektirir. Aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılabilir.

 • Sertifikalar

  1. openssl_x509_read() işlevinden dönen bir OpenSSLCertificate örneği (veya PHP 8.0.0 öncesinde OpenSSL X.509 türünde bir özkaynak).
  2. file://bir/yol/sertifika.pem biçeminde bir dizge; İsmi belirtilen dosya PEM kodlamalı bir sertifika içermelidir.
  3. -----BEGIN CERTIFICATE----- ile başlayabilen PEM kodlamalı bir sertifikanın içeriğinden oluşan bir dizge.

 • Certificate Signing Requests (CSRs)

  1. openssl_csr_new() işlevinden dönen bir OpenSSLCertificateSigningRequest örneği (veya PHP 8.0.0 öncesinde OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak).
  2. file://bir/yol/csr.pem biçeminde bir dizge; dosya PEM kodlamalı bir CSR içermelidir.
  3. -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- ile başlayabilen PEM kodlamalı bir CSR'nin içeriğinden oluşan bir dizge.

 • Genel ve Gizli Anahtarlar

  1. openssl_get_publickey() veya openssl_get_privatekey() işlevinden dönmüş bir OpenSSLAsymmetricKey örneği (veya PHP 8.0.0 öncesinde OpenSSL key türünde bir özkaynak).
  2. Sadece genel anahtarlar için: bir OpenSSLCertificate örneği (veya PHP 8.0.0 öncesinde OpenSSL X.509 türünde bir özkaynak).
  3. file://bir/yol/dosya.pem biçeminde bir dizge; belirtilen dosya PEM kodlamalı bir sertifika veya gizli anahtar (veya her ikisini de) içermelidir.
  4. -----BEGIN PUBLIC KEY----- ile başlayabilen, PEM kodlamalı bir sertifika veya anahtarın içeriğinden oluşan bir dizge.
  5. Gizli anahtarlar için ayrıca, array($anahtar, $parolası) sözdizimini de kullanabilirsiniz; burada $anahtar file:// kullarak belirtilen bir anahtar veya bunun dizgesel içeriği, $parolası ise gizli anahtarın parolasını içeren bir dizge olmalıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top