PHPCon Poland 2024

Diğer sabitler

OPENSSL_RAW_DATA (int)
openssl_encrypt() veya openssl_decrypt() işlevine OPENSSL_RAW_DATA aktarılmışsa, veri olduğu gibi döndürülür. Belirtilmezse Base64 kodlu veri döndürülür.
OPENSSL_ZERO_PADDING (int)
Öntanımlı olarak şifreleme işlemleri, standart blok doldurma kullanılarak doldurulur ve şifre çözülürken dolgu kontrol edilip kaldırılır. openssl_encrypt() veya openssl_decrypt() işlevine OPENSSL_ZERO_PADDING aktarılırsa, herhangi bir dolgu yapılmaz. Şifrelenen veya şifresi çözülen toplam veri miktarı blok boyutunun katları olmalıdır, aksi takdirde bir hata oluşur.
OPENSSL_ENCODING_SMIME (int)
Kodlamanın S/MIME olduğunu belirtir.
OPENSSL_ENCODING_DER (int)
Kodlamanın DER olduğunu belirtir. (DER: Distinguished Encoding Rules - Seçkin Kodlama Kuralları).
OPENSSL_ENCODING_PEM (int)
Kodlamanın PEM olduğunu belirtir. (PEM: Privacy-Enhanced Mail - Gizliliği Gelişkin Posta).
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top