PHP 8.1.28 Released!

Sunucu Adı Gösterge sabitler

OPENSSL_TLSEXT_SERVER_NAME (int)
SNI desteği var mı/yok mu?

Bilginize:

PHP'nin OpenSSL 0.9.8j veya üstü ile derlenmesini gerektirir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top