İmzalama Algoritmaları

OPENSSL_ALGO_DSS1 (int)
OPENSSL_ALGO_SHA1 (int)
openssl_sign() ve openssl_verify() tarafından öntanımlı algoritma olarak kullanılır.
OPENSSL_ALGO_SHA224 (int)
OPENSSL_ALGO_SHA256 (int)
OPENSSL_ALGO_SHA384 (int)
OPENSSL_ALGO_SHA512 (int)
OPENSSL_ALGO_RMD160 (int)
OPENSSL_ALGO_MD5 (int)
OPENSSL_ALGO_MD4 (int)
OPENSSL_ALGO_MD2 (int)
Bu sabit sadece PHP, MD2 desteğiyle derlenmişse kullanılabilir. OpenSSL 1.0.0+ derlenirken enable-md2 ve PHP derlenirken CFLAG olarak -DHAVE_OPENSSL_MD2_H aktarılmasını gerektirir.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top