PHPKonf 2020 Online

İmzalama Algoritmaları

OPENSSL_ALGO_DSS1 (integer)
OPENSSL_ALGO_SHA1 (integer)
openssl_sign() ve openssl_verify() tarafından öntanımlı algoritma olarak kullanılır.
OPENSSL_ALGO_MD5 (integer)
OPENSSL_ALGO_MD4 (integer)
OPENSSL_ALGO_MD2 (integer)

Bilginize:

Bu sabitler 5.0.0 sürümünde eklendi.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top