openssl_cipher_key_length

(PHP 8 >= 8.2.0)

openssl_cipher_key_lengthGets the cipher key length

Açıklama

openssl_cipher_key_length(string $cipher_algo): int|false

Gets the cipher key length.

Bağımsız Değişkenler

cipher_algo

The cipher method, see openssl_get_cipher_methods() for a list of potential values.

Dönen Değerler

Returns the cipher length on success, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Emits an E_WARNING level error when the cipher algorithm is unknown.

Örnekler

Örnek 1 openssl_cipher_key_length() example

<?php
$method
= 'AES-128-CBC';

var_dump(openssl_cipher_key_length($method));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(16)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top