openssl_csr_get_public_key

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

openssl_csr_get_public_keyBelirtilen sertifikanın genel anahtarını döndürür

Açıklama

openssl_csr_get_public_key(OpenSSLCertificateSigningRequest|string $csr, bool $kısa_ad = true): OpenSSLAsymmetricKey|false

openssl_csr_get_public_key() csr'den genel anahtarı çıkarır ve diğer işlevler için kullanıma hazırlar.

Değiştirgeler

csr

Geçerli değerler Anahtar/Sertifika Değiştirgeleri sayfasında bulunabilir.

kısa_ad
Uyarı

Bu değiştirge yok sayılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda OpenSSLAsymmetricKey, başarısızlık durumunda false döner

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarı durumunda artık OpenSSLAsymmetricKey örneği dönüyor; evvelce OpenSSL key türünde bir özkaynak dönerdi.
8.0.0 csr artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_csr_get_public_key() örneği

<?php
$subject 
= array(
    
"commonName" => "example.com",
);
$private_key openssl_pkey_new(array(
    
"private_key_bits" => 2048,
    
"private_key_type" => OPENSSL_KEYTYPE_RSA,
));
$csr openssl_csr_new($subject$private_key, array('digest_alg' => 'sha256') );
$public_key openssl_csr_get_public_key($csr);
$info openssl_pkey_get_details($public_key);
echo 
$info['key'];
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-2
php at siemenroorda dot nl
12 years ago
Function openssl_pkey_get_details can read this resource. Try:

<?php
  print_r
(openssl_pkey_get_details(openssl_csr_get_public_key($csr)));
?>
To Top