openssl_cms_verify

(PHP 8)

openssl_cms_verifyBelirtilen CMS imzasını doğrular

Açıklama

openssl_cms_verify(
    string $girdi_dosyası,
    int $seçenekler = 0,
    ?string $sertifikalar = null,
    array $ca_bilgisi = [],
    ?string $güvenilmeyen_sertifikalar_dosyası = null,
    ?string $içerik = null,
    ?string $pk7 = null,
    ?string $imza_dosyası = null,
    int $kodlama = OPENSSL_ENCODING_SMIME
): bool

Bu işlev ekli ya da ayrık bir CMS imzasını belirtilen kodlama ile doğrular.

Bağımsız Değişkenler

girdi_dosyası

Girdi dosyası.

seçenekler

cms_verify() işlevine aktarılacak seçenekler.

sertifikalar

İmzalayan sertifikasını ve isteğe bağlı olarak ara sertifikaları içeren dosya.

ca_bilgisi

Öz imzalı sertifika yetkilisi sertifikalarını içeren dizi.

güvenilmeyen_sertifikalar_dosyası

Ek ara sertifikaları içeren dosya.

içerik

İmzalar çıkarıldığında içeriğe işaret eden dosya.

pk7

imza_dosyası

İmzaların kaydedileceği dosya.

kodlama

Girdi dosyasının kodlaması. Şunlardan biri olabilir: OPENSSL_CMS_SMIME, OPENSLL_CMS_DER veya OPENSSL_CMS_PEM.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top