PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

openssl_pkcs12_read

(PHP 5 >= 5.2.2, PHP 7, PHP 8)

openssl_pkcs12_readBir PKCS#12 Sertifika Deposunu bir diziye çözümler

Açıklama

openssl_pkcs12_read(string $pkcs12, array &$sertifikalar, string $parola): bool

pkcs12 ile belirtilen PKCS#12 sertifika deposunu çözümler ve sertifikaları sertifikalar dizisine yerleştirir.

Değiştirgeler

pkcs12

PKCS#12 sertifika deposunun içeriği, dosyası değil.

sertifikalar

İşlem başarılı olursa sertifikalar bu diziye konur.

parola

PKCS#12 dosyasının şifresini açmak için parola.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_pkcs12_read() örneği

<?php
if (!$cert_store file_get_contents("/certs/file.p12")) {
    echo 
"Hata: Sertifika dosyası okunamadı\n";
    exit;
}

if (
openssl_pkcs12_read($cert_store$cert_info"parola_burada")) {
    echo 
"Sertifika Bilgisi\n";
    
print_r($cert_info);
} else {
    echo 
"Hata: Sertifika deposu okunamadı\n";
    exit;
}
?>
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-25
bromatom at directbox dot com
13 years ago
To extract the contents of a PKCS12 file you can use file_get_contents as well:

<?
  $certs = array();
  $pkcs12 = file_get_contents( "pkcs12file.pem" );
  // No password
  openssl_pkcs12_read( $pkcs12, $certs, "" );
  print_r( $certs );
?>

Output is:
Array
(
  [cert] => --- BEGIN CERTIFICATE ---
  //snipsnip//
  --- END CERTIFICATE ---
  [pkey] => --- BEGIN RSA PRIVATE KEY ---
  //snipsnip//
  [extracerts] = Array
  (
  )
)
To Top