PHP 8.1.20 Released!

openssl_pkcs12_read

(PHP 5 >= 5.2.2, PHP 7, PHP 8)

openssl_pkcs12_readBir PKCS#12 Sertifika Deposunu bir diziye çözümler

Açıklama

openssl_pkcs12_read(string $pkcs12, array &$sertifikalar, string $parola): bool

pkcs12 ile belirtilen PKCS#12 sertifika deposunu çözümler ve sertifikaları sertifikalar dizisine yerleştirir.

Bağımsız Değişkenler

pkcs12

PKCS#12 sertifika deposunun içeriği, dosyası değil.

sertifikalar

İşlem başarılı olursa sertifikalar bu diziye konur.

parola

PKCS#12 dosyasının şifresini açmak için parola.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_pkcs12_read() örneği

<?php
if (!$cert_store = file_get_contents("/certs/file.p12")) {
echo
"Hata: Sertifika dosyası okunamadı\n";
exit;
}

if (
openssl_pkcs12_read($cert_store, $cert_info, "parola_burada")) {
echo
"Sertifika Bilgisi\n";
print_r($cert_info);
} else {
echo
"Hata: Sertifika deposu okunamadı\n";
exit;
}
?>
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top