openssl_pkcs12_export_to_file

(PHP 5 >= 5.2.2, PHP 7, PHP 8)

openssl_pkcs12_export_to_fileBir PKCS#12 uyumlu sertifika deposunu bir dosyaya kaydeder

Açıklama

openssl_pkcs12_export_to_file(
    OpenSSLCertificate|string $sertifika,
    string $çıktı_dosyası,
    #[\SensitiveParameter] OpenSSLAsymmetricKey|OpenSSLCertificate|array|string $gizli_anahtar,
    #[\SensitiveParameter] string $parola,
    array $seçenekler = []
): bool

Belitilen sertifikayı, PKCS#12 dosya biçeminde belirtilen çıktı_dosyasına kaydeder.

Bağımsız Değişkenler

sertifika

Geçerli değerler Anahtar/Sertifika Bağımsız değişkenleri sayfasında bulunabilir.

çıktı_dosyası

Çıktı dosyasının yolu.

gizli_anahtar

PKCS#12 dosyasının gizli anahtar bileşeni. Geçerli değerler için bkz: Gizli/Genel Anahtar bağımsız değişkenleri

parola

PKCS#12 dosyasının şifreleme/çözme parolası.

seçenekler

Seçimlikler dizisi, diğer anahtarlar yok sayılır.

Anahtar Açıklama
"extracerts" PKCS#12 dosyasında içerilecek tek bir sertifika ya da ek sertifikalar dizisi.
"friendly_name" Sağlanan sertifika ve anahtar için kullanılacak dizge

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 sertifita artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 CSR özkaynağı kabul edilirdi.
8.0.0 gizli_anahtar artık OpenSSLAsymmetricKey veya OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL key veya OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
greejd
5 years ago
please note
the key 'friendlyname' should be 'friendly_name' in args

$args = array(
'friendly_name'=> 'www.example.com'
);
up
-1
lampacz at gmail dot com
14 years ago
[, array $args ] can contain only: extracerts, friendly_name

extracerts - additional certificates (can be file or string)
friendly_name - "friendly name" for the certificate and private key. This name is typically displayed in list boxes by software importing the file.

based on source code version 5.2.8 and pkcs12 man page
To Top