CascadiaPHP 2024

openssl_get_cipher_methods

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

openssl_get_cipher_methodsKullanılabilecek şifreleme yöntemlerini döndürür

Açıklama

openssl_get_cipher_methods(bool $rumuzlar = false): array

Kullanılabilecek şifreleme yöntemlerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

rumuzlar

Şifre rumuzları dönen diziye dahil edilecekse true olmalıdır.

Dönen Değerler

OpenSSL 1.1.1 öncesinde şifreleme yöntemlerini içeren dizi büyük ve küçük harfli olabiliyordu. OpenSSL 1.1.1 ve sonrasında sadece küçük harfli dizgeler dönüyor.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_get_cipher_methods() örneği

Kullanılabilecek şifreleme yöntemlerini ve varsa rumuzlarını listeler.

<?php
$şifreler
= openssl_get_cipher_methods();
$şifreler_ve_rumuzlar = openssl_get_cipher_methods(true);
$rumuzlar = array_diff($şifreler_ve_rumuzlar, $şifreler);

//ECB kipinden kaçınılmalı
$şifreler = array_filter( $ciphers, function($n) { return stripos($n,"ecb")===FALSE; } );

//Aug 2016'ya kadar, Openssl için zayıf olanlar: RC2, RC4, DES, 3DES, MD5 tabanlı
$şifreler = array_filter( $şifreler, function($c) { return stripos($c,"des")===FALSE; } );
$şifreler = array_filter( $şifreler, function($c) { return stripos($c,"rc2")===FALSE; } );
$şifreler = array_filter( $şifreler, function($c) { return stripos($c,"rc4")===FALSE; } );
$şifreler = array_filter( $şifreler, function($c) { return stripos($c,"md5")===FALSE; } );
$rumuzlar = array_filter($rumuzlar,function($c) { return stripos($c,"des")===FALSE; } );
$rumuzlar = array_filter($rumuzlar,function($c) { return stripos($c,"rc2")===FALSE; } );

print_r($şifreler);
print_r($rumuzlar);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => aes-128-cbc
  [1] => aes-128-cbc-hmac-sha1
  [2] => aes-128-cbc-hmac-sha256
  [3] => aes-128-ccm
  [4] => aes-128-cfb
  [5] => aes-128-cfb1
  [6] => aes-128-cfb8
  [7] => aes-128-ctr
  [9] => aes-128-gcm
  [10] => aes-128-ocb
  [11] => aes-128-ofb
  [12] => aes-128-xts
  [13] => aes-192-cbc
  [14] => aes-192-ccm
  [15] => aes-192-cfb
  [16] => aes-192-cfb1
  [17] => aes-192-cfb8
  [18] => aes-192-ctr
  [20] => aes-192-gcm
  [21] => aes-192-ocb
  [22] => aes-192-ofb
  [23] => aes-256-cbc
  [24] => aes-256-cbc-hmac-sha1
  [25] => aes-256-cbc-hmac-sha256
  [26] => aes-256-ccm
  [27] => aes-256-cfb
  [28] => aes-256-cfb1
  [29] => aes-256-cfb8
  [30] => aes-256-ctr
  [32] => aes-256-gcm
  [33] => aes-256-ocb
  [34] => aes-256-ofb
  [35] => aes-256-xts
  [36] => aria-128-cbc
  [37] => aria-128-ccm
  [38] => aria-128-cfb
  [39] => aria-128-cfb1
  [40] => aria-128-cfb8
  [41] => aria-128-ctr
  [43] => aria-128-gcm
  [44] => aria-128-ofb
  [45] => aria-192-cbc
  [46] => aria-192-ccm
  [47] => aria-192-cfb
  [48] => aria-192-cfb1
  [49] => aria-192-cfb8
  [50] => aria-192-ctr
  [52] => aria-192-gcm
  [53] => aria-192-ofb
  [54] => aria-256-cbc
  [55] => aria-256-ccm
  [56] => aria-256-cfb
  [57] => aria-256-cfb1
  [58] => aria-256-cfb8
  [59] => aria-256-ctr
  [61] => aria-256-gcm
  [62] => aria-256-ofb
  [63] => bf-cbc
  [64] => bf-cfb
  [66] => bf-ofb
  [67] => camellia-128-cbc
  [68] => camellia-128-cfb
  [69] => camellia-128-cfb1
  [70] => camellia-128-cfb8
  [71] => camellia-128-ctr
  [73] => camellia-128-ofb
  [74] => camellia-192-cbc
  [75] => camellia-192-cfb
  [76] => camellia-192-cfb1
  [77] => camellia-192-cfb8
  [78] => camellia-192-ctr
  [80] => camellia-192-ofb
  [81] => camellia-256-cbc
  [82] => camellia-256-cfb
  [83] => camellia-256-cfb1
  [84] => camellia-256-cfb8
  [85] => camellia-256-ctr
  [87] => camellia-256-ofb
  [88] => cast5-cbc
  [89] => cast5-cfb
  [91] => cast5-ofb
  [92] => chacha20
  [93] => chacha20-poly1305
  [111] => id-aes128-CCM
  [112] => id-aes128-GCM
  [113] => id-aes128-wrap
  [114] => id-aes128-wrap-pad
  [115] => id-aes192-CCM
  [116] => id-aes192-GCM
  [117] => id-aes192-wrap
  [118] => id-aes192-wrap-pad
  [119] => id-aes256-CCM
  [120] => id-aes256-GCM
  [121] => id-aes256-wrap
  [122] => id-aes256-wrap-pad
  [124] => idea-cbc
  [125] => idea-cfb
  [127] => idea-ofb
  [137] => seed-cbc
  [138] => seed-cfb
  [140] => seed-ofb
  [141] => sm4-cbc
  [142] => sm4-cfb
  [143] => sm4-ctr
  [145] => sm4-ofb
)
Array
(
  [36] => aes128
  [37] => aes128-wrap
  [38] => aes192
  [39] => aes192-wrap
  [40] => aes256
  [41] => aes256-wrap
  [69] => aria128
  [70] => aria192
  [71] => aria256
  [72] => bf
  [77] => blowfish
  [99] => camellia128
  [100] => camellia192
  [101] => camellia256
  [102] => cast
  [103] => cast-cbc
  [146] => idea
  [164] => seed
  [169] => sm4
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top