PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

openssl_get_cipher_methods

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

openssl_get_cipher_methodsKullanılabilecek şifreleme yöntemlerini döndürür

Açıklama

openssl_get_cipher_methods(bool $rumuzlar = false): array

Kullanılabilecek şifreleme yöntemlerini döndürür.

Değiştirgeler

rumuzlar

Şifre rumuzları dönen diziye dahil edilecekse true olmalıdır.

Dönen Değerler

OpenSSL 1.1.1 öncesinde şifreleme yöntemlerini içeren dizi büyük ve küçük harfli olabiliyordu. OpenSSL 1.1.1 ve sonrasında sadece küçük harfli dizgeler dönüyor.

Örnekler

Örnek 1 - openssl_get_cipher_methods() örneği

Kullanılabilecek şifreleme yöntemlerini ve varsa rumuzlarını listeler.

<?php
$şifreler             
openssl_get_cipher_methods();
$şifreler_ve_rumuzlar openssl_get_cipher_methods(true);
$rumuzlar             array_diff($şifreler_ve_rumuzlar$şifreler);

//ECB kipinden kaçınılmalı
$şifreler array_filter$ciphers, function($n) { return stripos($n,"ecb")===FALSE; } );

//Aug 2016'ya kadar, Openssl için zayıf olanlar: RC2, RC4, DES, 3DES, MD5 tabanlı
$şifreler array_filter$şifreler, function($c) { return stripos($c,"des")===FALSE; } );
$şifreler array_filter$şifreler, function($c) { return stripos($c,"rc2")===FALSE; } );
$şifreler array_filter$şifreler, function($c) { return stripos($c,"rc4")===FALSE; } );
$şifreler array_filter$şifreler, function($c) { return stripos($c,"md5")===FALSE; } );
$rumuzlar array_filter($rumuzlar,function($c) { return stripos($c,"des")===FALSE; } );
$rumuzlar array_filter($rumuzlar,function($c) { return stripos($c,"rc2")===FALSE; } );

print_r($şifreler);
print_r($rumuzlar);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => aes-128-cbc
  [1] => aes-128-cbc-hmac-sha1
  [2] => aes-128-cbc-hmac-sha256
  [3] => aes-128-ccm
  [4] => aes-128-cfb
  [5] => aes-128-cfb1
  [6] => aes-128-cfb8
  [7] => aes-128-ctr
  [9] => aes-128-gcm
  [10] => aes-128-ocb
  [11] => aes-128-ofb
  [12] => aes-128-xts
  [13] => aes-192-cbc
  [14] => aes-192-ccm
  [15] => aes-192-cfb
  [16] => aes-192-cfb1
  [17] => aes-192-cfb8
  [18] => aes-192-ctr
  [20] => aes-192-gcm
  [21] => aes-192-ocb
  [22] => aes-192-ofb
  [23] => aes-256-cbc
  [24] => aes-256-cbc-hmac-sha1
  [25] => aes-256-cbc-hmac-sha256
  [26] => aes-256-ccm
  [27] => aes-256-cfb
  [28] => aes-256-cfb1
  [29] => aes-256-cfb8
  [30] => aes-256-ctr
  [32] => aes-256-gcm
  [33] => aes-256-ocb
  [34] => aes-256-ofb
  [35] => aes-256-xts
  [36] => aria-128-cbc
  [37] => aria-128-ccm
  [38] => aria-128-cfb
  [39] => aria-128-cfb1
  [40] => aria-128-cfb8
  [41] => aria-128-ctr
  [43] => aria-128-gcm
  [44] => aria-128-ofb
  [45] => aria-192-cbc
  [46] => aria-192-ccm
  [47] => aria-192-cfb
  [48] => aria-192-cfb1
  [49] => aria-192-cfb8
  [50] => aria-192-ctr
  [52] => aria-192-gcm
  [53] => aria-192-ofb
  [54] => aria-256-cbc
  [55] => aria-256-ccm
  [56] => aria-256-cfb
  [57] => aria-256-cfb1
  [58] => aria-256-cfb8
  [59] => aria-256-ctr
  [61] => aria-256-gcm
  [62] => aria-256-ofb
  [63] => bf-cbc
  [64] => bf-cfb
  [66] => bf-ofb
  [67] => camellia-128-cbc
  [68] => camellia-128-cfb
  [69] => camellia-128-cfb1
  [70] => camellia-128-cfb8
  [71] => camellia-128-ctr
  [73] => camellia-128-ofb
  [74] => camellia-192-cbc
  [75] => camellia-192-cfb
  [76] => camellia-192-cfb1
  [77] => camellia-192-cfb8
  [78] => camellia-192-ctr
  [80] => camellia-192-ofb
  [81] => camellia-256-cbc
  [82] => camellia-256-cfb
  [83] => camellia-256-cfb1
  [84] => camellia-256-cfb8
  [85] => camellia-256-ctr
  [87] => camellia-256-ofb
  [88] => cast5-cbc
  [89] => cast5-cfb
  [91] => cast5-ofb
  [92] => chacha20
  [93] => chacha20-poly1305
  [111] => id-aes128-CCM
  [112] => id-aes128-GCM
  [113] => id-aes128-wrap
  [114] => id-aes128-wrap-pad
  [115] => id-aes192-CCM
  [116] => id-aes192-GCM
  [117] => id-aes192-wrap
  [118] => id-aes192-wrap-pad
  [119] => id-aes256-CCM
  [120] => id-aes256-GCM
  [121] => id-aes256-wrap
  [122] => id-aes256-wrap-pad
  [124] => idea-cbc
  [125] => idea-cfb
  [127] => idea-ofb
  [137] => seed-cbc
  [138] => seed-cfb
  [140] => seed-ofb
  [141] => sm4-cbc
  [142] => sm4-cfb
  [143] => sm4-ctr
  [145] => sm4-ofb
)
Array
(
  [36] => aes128
  [37] => aes128-wrap
  [38] => aes192
  [39] => aes192-wrap
  [40] => aes256
  [41] => aes256-wrap
  [69] => aria128
  [70] => aria192
  [71] => aria256
  [72] => bf
  [77] => blowfish
  [99] => camellia128
  [100] => camellia192
  [101] => camellia256
  [102] => cast
  [103] => cast-cbc
  [146] => idea
  [164] => seed
  [169] => sm4
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
karel dot wintersky at gmail dot com
4 years ago
May be useful for cyphers execution speed.

<?php

const TEST_COUNT = 100000;
const
SOURCE = 'Note that HTML tags are not allowed in the posts, but the note formatting is preserved.';
const
KEY = "password";

function
TESTER( $testing_function, $argument )
{
   
$t = microtime(true);

    for (
$test_iterator = 0; $test_iterator < TEST_COUNT; $test_iterator++) {
       
$testing_function( $argument );
    }
    return
round(microtime(true) - $t, 4);
}

$crypt = function($cipher) {
   
$ivlen = openssl_cipher_iv_length($cipher);
   
$iv = openssl_random_pseudo_bytes($ivlen);
   
openssl_encrypt(SOURCE, $cipher, KEY, $options=0, $iv);
};

$methods = openssl_get_cipher_methods(false);

array_splice( $methods, 0, count($methods) / 2);

$timings = array();

foreach (
$methods as $cypher) {
   
$time = TESTER( $crypt, $cypher );
   
$timings[ $cypher ] = $time;
    echo
str_pad($cypher, 40, ' ', STR_PAD_LEFT), " have time  ", str_pad($time, 8, STR_PAD_LEFT), ' seconds. ', PHP_EOL;
}

uasort($timings, function($a, $b){
    return
$a <=> $b;
});

$min_time = round(reset($timings) / TEST_COUNT, 7);
$min_cypher = key($timings);

$max_time = round(end($timings) / TEST_COUNT, 7);
$max_cypher = key($timings);

echo
'-------------', PHP_EOL;
echo
"Total tests: ", count($timings), PHP_EOL;
echo
"Max timing : {$max_time} seconds for `{$max_cypher}` algorithm.", PHP_EOL;
echo
"Min timing : {$min_time} seconds for `{$min_cypher}` algorithm.", PHP_EOL;

echo
'Details: ', PHP_EOL;

foreach (
$timings as $m => $t) {
    echo
'- ', str_pad($t, 8, STR_PAD_LEFT), " seconds for `{$m}`"PHP_EOL;
}

echo
PHP_EOL;
To Top