CascadiaPHP 2024

openssl_x509_export

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

openssl_x509_exportBelirtilen sertifikayı dizge olarak döndürür

Açıklama

openssl_x509_export(OpenSSLCertificate|string $sertifika, string &$çıktı, bool $metinsiz = true): bool

sertifika ile belirtilen sertifikayı çıktı bağımsız değişkeninde PEM kodlamalı bir dizge olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

sertifika

Geçerli değerler Anahtar/Sertifika Bağımsız değişkenleri sayfasında bulunabilir.

çıktı

PEM kodlamalı dizgenin konulacağı değişken.

metinsiz

Belirtilmesi isteğe bağlı olan metinsiz bağımsız değişkeni çıktının ayrıntı seviyesini belirler. false belirtilirse çıktıda insanlar için anlamlı bilgiler bulunmaz. Bağımsız değişkenin öntanımlı değeri: true

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 sertifika artık OpenSSLCertificate örneği kabul ediyor; evvelce, OpenSSL X.509 özkaynağı kabul edilirdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top