International PHP Conference Munich 2024

openssl_pkcs7_read

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

openssl_pkcs7_readExport the PKCS7 file to an array of PEM certificates

Açıklama

openssl_pkcs7_read(string $data, array &$certificates): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

data

The string of data you wish to parse (p7b format).

certificates

The array of PEM certificates from the p7b input data.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Get a PEM array from a P7B file

<?php

$file
= 'certs.p7b';

$f = file_get_contents($file);
$p7 = array();
$r = openssl_pkcs7_read($f, $p7);

if (
$r === false) {
printf("ERROR: %s is not a proper p7b file".PHP_EOL, $file);
for(
$e = openssl_error_string(), $i = 0; $e; $e = openssl_error_string(), $i++)
printf("SSL l%d: %s".PHP_EOL, $i, $e);
exit(
1);
}

print_r($p7);
?>

Ayrıca Bakınız

  • openssl_csr_sign() - Bir CSR'yi başka bir sertifika (veya kendisi) ile imzalayıp bir sertifika üretir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top