mhash_get_hash_name

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mhash_get_hash_nameBelirtilen algoritmanın ismini döndürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mhash_get_hash_name(int $algo): string|false

Belirtilen algoritmanın ismini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

algo

MHASH_algoAdı sabitlerinden biri olarak kullanılacak algoritma.

Dönen Değerler

algo algoritması mevcut değilse false mevcutsa algoritmanın ismini döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Yerine hash_*() işlevleri kullanılmalıdır.

Örnekler

Örnek 1 - mhash_get_hash_name() örneği

<?php

echo mhash_get_hash_name(MHASH_MD5); // MD5

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top