mhash_get_block_size

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mhash_get_block_sizeBelirtilen algoritmanın küme boyunu döndürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mhash_get_block_size(int $algo): int|false

Belirtilen algoritmanın küme boyunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

algo

MHASH_algoAdı sabitlerinden biri olarak kullanılacak algoritma.

Dönen Değerler

algo algoritması mevcut değilse false mevcutsa bayt cinsinden küme uzunluğu döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Yerine hash_*() işlevleri kullanılmalıdır.

Örnekler

Örnek 1 - mhash_get_block_size() örneği

<?php

echo mhash_get_block_size(MHASH_MD5); // 16

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top