CascadiaPHP 2024

ldap_control_paged_result_response

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ldap_control_paged_result_responseRetrieve the LDAP pagination cookie

Uyarı

PHP 7.4.0 ve sonrasında bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0 itibariyle kullanımdan KALDIRILMIŞTIR. Yerine ldap_search() işlevinin denetimler bağımsız değişkeni kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi LDAP Denetimler bölümünde bulunabilir.

Açıklama

ldap_control_paged_result_response(
    resource $link,
    resource $result,
    string &$cookie = ?,
    int &$estimated = ?
): bool

Retrieve the pagination information send by the server.

Bağımsız Değişkenler

link

An LDAP resource, returned by ldap_connect().

result

cookie

An opaque structure sent by the server.

estimated

The estimated number of entries to retrieve.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 This function has been removed.
7.4.0 This function has been deprecated.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top