ldap_exop_whoami

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

ldap_exop_whoamiWHOAMI extended operation helper

Açıklama

ldap_exop_whoami(LDAP\Connection $ldap): string|false

Performs a WHOAMI extended operation and returns the data.

Bağımsız Değişkenler

ldap

ldap_list() veya ldap_connect() işlevinden dönen LDAP\Connection nesnesi.

Dönen Değerler

The data returned by the server, or false on error.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top