PHP 7.4.24 Released!

ldap_add_ext

(PHP 7 >= 7.3.0, PHP 8)

ldap_add_extAdd entries to LDAP directory

Açıklama

ldap_add_ext(
    resource $ldap,
    string $dn,
    array $entry,
    ?array $controls = null
): resource|false

Does the same thing as ldap_add() but returns the LDAP result resource to be parsed with ldap_parse_result().

Değiştirgeler

See ldap_add()

Dönen Değerler

Returns an LDAP result identifier or false on error.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0denetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top