ldap_add_ext

(PHP 7 >= 7.3.0, PHP 8)

ldap_add_extAdd entries to LDAP directory

Açıklama

ldap_add_ext(
    LDAP\Connection $ldap,
    string $dn,
    array $entry,
    ?array $controls = null
): LDAP\Result|false

Does the same thing as ldap_add() but returns an LDAP\Result instance to be parsed with ldap_parse_result().

Bağımsız Değişkenler

See ldap_add()

Dönen Değerler

Başarı durumunda LDAP\Result nesnesi, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
8.1.0 Artık LDAP\Result nesnesi dönüyor; evvelce LDAP özkaynağı dönerdi.
8.0.0 denetimler artık null olabiliyor; evvelce [] öntanımlı idi.

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top