SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ldap_parse_exop

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

ldap_parse_exopParse result object from an LDAP extended operation

Açıklama

ldap_parse_exop(
    LDAP\Connection $ldap,
    LDAP\Result $result,
    string &$response_data = null,
    string &$response_oid = null
): bool

Parse LDAP extended operation data from result object result

Değiştirgeler

ldap

ldap_list() veya ldap_connect() işlevinden dönen LDAP\Connection nesnesi.

result

ldap_list() veya ldap_search() işlevinden dönen LDAP\Result nesnesi.

response_data

Will be filled by the response data.

response_oid

Will be filled by the response OID.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ldap değiştirgesi artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce LDAP özkaynağı olmalıydı.
8.1.0 sonuç değiştirgesi artık LDAP\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce LDAP özkaynağı olmalıydı.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top