CascadiaPHP 2024

ldap_parse_exop

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

ldap_parse_exopParse result object from an LDAP extended operation

Açıklama

ldap_parse_exop(
    LDAP\Connection $ldap,
    LDAP\Result $result,
    string &$response_data = null,
    string &$response_oid = null
): bool

Parse LDAP extended operation data from result object result

Bağımsız Değişkenler

ldap

ldap_list() veya ldap_connect() işlevinden dönen LDAP\Connection nesnesi.

result

ldap_list() veya ldap_search() işlevinden dönen LDAP\Result nesnesi.

response_data

Will be filled by the response data.

response_oid

Will be filled by the response OID.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
8.1.0 sonuç bağımsız değişkeni artık LDAP\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top