SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ldap_unbind

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ldap_unbindUnbind from LDAP directory

Açıklama

ldap_unbind(LDAP\Connection $ldap): bool

Unbinds from the LDAP directory.

Değiştirgeler

ldap

ldap_list() veya ldap_connect() işlevinden dönen LDAP\Connection nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ldap değiştirgesi artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce LDAP özkaynağı olmalıydı.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
25
kmenard at wpi dot edu
20 years ago
ldap_unbind kills the link descriptor.  So, if you want to rebind as another user, just bind again; don't unbind.  Otherwise, you'll have to open up a new connection.
To Top