ldap_next_reference

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ldap_next_referenceGet next reference

Açıklama

ldap_next_reference(LDAP\Connection $ldap, LDAP\ResultEntry $entry): LDAP\ResultEntry|false
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top