PHPCon Poland 2024

bzwrite

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

bzwriteBzip2 dosyasını ikil olarak yazar

Açıklama

bzwrite(resource $bz, string $veri, ?int $uzunluk = null): int|false

bzwrite() verilen dizgeyi sıkıştırarak belirtilen bzip2 akımına yazar.

Bağımsız Değişkenler

bz

Dosya tanıtıcı. Geçerli ve bzopen() işlevi tarafından açılmış bir dosyayı göstermelidir.

veri

Yazılacak veri.

uzunluk

Eğer belirtilmişse, belirtilen uzunluk bayta erişilince (açılmış halde) veya belirtilen veri'nin sonuna gelinmişse yazma işlemi sona erer.

Dönen Değerler

Yazılan baytların sayısı ile veya hata durumunda false ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 uzunluk artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - bzwrite() örneği

<?php

$str
= 'bu yazıyı sıkıştırıp yazalım';
$bz = bzopen('/tmp/abc.bz2', 'w');
bzwrite($bz, $str, strlen($str));
bzclose($bz);

?>

Ayrıca Bakınız

  • bzread() - Bzip2 dosyasını ikil olarak okur
  • bzopen() - Bzip2 sıkıştırmalı bir dosyayı açar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top