bzerrstr

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

bzerrstrBzip2 hata iletisini döndürür

Açıklama

bzerrstr(resource $bz): string

Verilen dosya tanıtıcısı tarafından döndürülen bzip2 hatasının iletisini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

bz

Dosya tanıtıcısı. Gerçek ve bzopen() işlevi tarafından açılmış varolan bir dosyayı göstermelidir.

Dönen Değerler

Hata iletisini içeren bir dizge geri döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • bzerrno() - Bzip2 hata numarası ile döner
  • bzerror() - Bzip2 hata numarasını ve hata iletisini bir dizi içerisinde döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top