PHP 8.1.28 Released!

bzflush

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

bzflushHiçbir şey yapmaz

Açıklama

bzflush(resource $bz): bool

bz dosya tanıtıcısı için tamponda tutulan bzip2 verisinin tümünü yazmaya zorlayacağı düşünülmüştü fakat libbz2'de boş bir işlev olrarak gerçeklendi, dolayısıyla işlev hiçbir şey yapmıyor.

Bağımsız Değişkenler

bz

Dosya tanıtıcısı. Geçerli ve bzopen() işlevi tarafından açılmış bir dosyayı göstermelidir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

  • bzread() - Bzip2 dosyasını ikil olarak okur
  • bzwrite() - Bzip2 dosyasını ikil olarak yazar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top