bzerror

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

bzerror Bzip2 hata numarasını ve hata iletisini bir dizi içerisinde döndürür

Açıklama

bzerror(resource $bz): array

Verilen bzip2 dosya tanıtıcısı tarafından döndürülen hatanın tamsayı karşılığını ve hata iletisini birlikte bir dizi içerisinde döndürür.

Bağımsız Değişkenler

bz

Dosya tanıtıcısı. Geçerli ve bzopen() işlevi tarafından açılmış bir dosyayı göstermelidir.

Dönen Değerler

Geriye bir ilişkisel dizi döndürür. Bu dizide hata numarası errno girdisinde, hata iletisi ise errstr girdisinde bulunur.

Örnekler

Örnek 1 - bzerror() örneği

<?php
$hata
= bzerror($bz);

echo
$hata["errno"];
echo
$hata["errstr"];
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top