bzdecompress

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

bzdecompressBzip2 ile sıkıştırılmış veriyi açar

Açıklama

bzdecompress(string $veri, bool $ufak = false): string|int|false

bzdecompress() verilen bzip2 kodlu verinin sıkıştırmasını açar.

Bağımsız Değişkenler

veri

Sıkıştırılmış haldeki dizge.

ufak

Eğer true ise farklı bir açma algoritması uygulanır ve işlem sırasında daha az bellek kullanılır ancak işlem hızı yarıya düşer. (Gereksinim duyulan azami bellek miktarı yaklaşık 2300K civarına düşer)

Ayrıntılı bilgi için » bzip2 belgelerine bakınız.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ufak bağımsız değişkeninin int iken bool oldu. Evvelce, 0 öntanımlıydı.

Dönen Değerler

Hata oluşmamışsa sıkıştırması açılmış dizge veya false, aksi takdirde hata numarası döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dizgenin sıkıştırmasının açılması

<?php
$ilk
= "Bu dizgiyi sıkıştıralım...";
$bzilk = bzcompress($ilk);

echo
"Sıkıştırılmış Dizgi: ";
echo
$bzilk;
echo
"\n<br />\n";

$ikinci = bzdecompress($bzilk);
echo
"Açılmış Dizgi: ";
echo
$ikinci;
echo
"\n<br />\n";
?>

Ayrıca Bakınız

  • bzcompress() - Verilen dizgiyi bzip2 kodlamalı olarak sıkıştırır

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
23
balint * atres / ath / cx
18 years ago
I spent a while to sort out some integer results of the bzdecompress, so maybe it'll be useful for somebody else also...
(Constants from the sources.)

#define BZ_OK 0
#define BZ_RUN_OK 1
#define BZ_FLUSH_OK 2
#define BZ_FINISH_OK 3
#define BZ_STREAM_END 4
#define BZ_SEQUENCE_ERROR (-1)
#define BZ_PARAM_ERROR (-2)
#define BZ_MEM_ERROR (-3)
#define BZ_DATA_ERROR (-4)
#define BZ_DATA_ERROR_MAGIC (-5)
#define BZ_IO_ERROR (-6)
#define BZ_UNEXPECTED_EOF (-7)
#define BZ_OUTBUFF_FULL (-8)
#define BZ_CONFIG_ERROR (-9)
To Top