bzclose

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

bzcloseBzip2 dosyasını kapatır

Açıklama

bzclose(resource $bz): bool

Dosya tanıtıcısı belirtilen bzip2 dosyasını kapatır.

Bağımsız Değişkenler

bz

Dosya tanıtıcı. Geçerli ve bzopen() işlevi tarafından başarılı bir şekilde açılmış olan bir dosyayı göstermelidir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

  • bzopen() - Bzip2 sıkıştırmalı bir dosyayı açar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top