PHP 8.0.24 Released!

ArrayObject::natcasesort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayObject::natcasesortSort an array using a case insensitive "natural order" algorithm

Açıklama

public ArrayObject::natcasesort(): bool

This method is a case insensitive version of ArrayObject::natsort.

This method implements a sort algorithm that orders alphanumeric strings in the way a human being would while maintaining key/value associations. This is described as a "natural ordering".

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 ArrayObject::natcasesort() example

<?php
$array 
= array('IMG0.png''img12.png''img10.png''img2.png''img1.png''IMG3.png');

$arr1 = new ArrayObject($array);
$arr2 = clone $arr1;

$arr1->asort();
echo 
"Standard sorting\n";
print_r($arr1);

$arr2->natcasesort();
echo 
"\nNatural order sorting (case-insensitive)\n";
print_r($arr2);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Standard sorting
ArrayObject Object
(
  [0] => IMG0.png
  [5] => IMG3.png
  [4] => img1.png
  [2] => img10.png
  [1] => img12.png
  [3] => img2.png
)

Natural order sorting (case-insensitive)
ArrayObject Object
(
  [0] => IMG0.png
  [4] => img1.png
  [3] => img2.png
  [5] => IMG3.png
  [2] => img10.png
  [1] => img12.png
)

For more information see: Martin Pool's » Natural Order String Comparison page.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top