PHPCon Poland 2024

ArrayObject::asort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayObject::asortSort the entries by value

Açıklama

public ArrayObject::asort(int $flags = SORT_REGULAR): true

Sorts the entries in ascending order, such that its keys maintain their correlation with the values they are associated with.

This is used mainly when sorting associative arrays where the actual element order is significant.

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Bağımsız Değişkenler

seçenekler

İsteğe bağlı ikinci bağımsız değişken seçenekler, şu değerleri kullanarak sıralama davranışını değiştirmek için kullanılabilir:

Sıralama türü seçenekleri:

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Dönüş türü artık true;evvelce, bool idi.

Örnekler

Örnek 1 ArrayObject::asort() example

<?php
$fruits
= array("d" => "lemon", "a" => "orange", "b" => "banana", "c" => "apple");
$fruitArrayObject = new ArrayObject($fruits);
$fruitArrayObject->asort();

foreach (
$fruitArrayObject as $key => $val) {
echo
"$key = $val\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

c = apple
b = banana
d = lemon
a = orange

The fruits have been sorted in alphabetical order, and the key associated with each entry has been maintained.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top