PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ArrayObject::asort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayObject::asortSort the entries by value

Açıklama

public ArrayObject::asort(int $flags = SORT_REGULAR): bool

Sorts the entries such that the keys maintain their correlation with the entries they are associated with. This is used mainly when sorting associative arrays where the actual element order is significant.

Değiştirgeler

seçenekler

İsteğe bağlı ikinci değiştirge seçenekler, şu değerleri kullanarak sıralama davranışını değiştirmek için kullanılabilir:

Sıralama türü seçenekleri:

  • SORT_REGULAR - öğeler normal olarak karşılaştırılır; ayrıntılar için: Karşılaştıma İşleçleri
  • SORT_NUMERIC - öğeler sayısal olarak karşılaştırılır.
  • SORT_STRING - öğeler dizgesel olarak karşılaştırılır.
  • SORT_LOCALE_STRING - öğeler geçerli yerele göre dizgesel olarak karşılaştırılır. setlocale() işlevi ile değiştirilebilen bir yerel kullanılır.
  • SORT_NATURAL - natsort() işlevindeki gibi öğeler "doğal sıralama" kullanılarak dizgesel olarak karşılaştırılır.
  • SORT_FLAG_CASE - dizgeleri harf büyüklüğüne duyarsız sıralamak için SORT_STRING veya SORT_NATURAL ile bitsel VEYAlanabilir.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 ArrayObject::asort() example

<?php
$fruits 
= array("d" => "lemon""a" => "orange""b" => "banana""c" => "apple");
$fruitArrayObject = new ArrayObject($fruits);
$fruitArrayObject->asort();

foreach (
$fruitArrayObject as $key => $val) {
    echo 
"$key = $val\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

c = apple
b = banana
d = lemon
a = orange

The fruits have been sorted in alphabetical order, and the key associated with each entry has been maintained.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top