ArrayObject::ksort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayObject::ksortSort the entries by key

Açıklama

public ArrayObject::ksort(int $flags = SORT_REGULAR): true

Sorts the entries by key, maintaining key to entry correlations. This is useful mainly for associative arrays.

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Bağımsız Değişkenler

seçenekler

İsteğe bağlı ikinci bağımsız değişken seçenekler, şu değerleri kullanarak sıralama davranışını değiştirmek için kullanılabilir:

Sıralama türü seçenekleri:

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Dönüş türü artık true;evvelce, bool idi.

Örnekler

Örnek 1 ArrayObject::ksort() example

<?php
$fruits
= array("d" => "lemon", "a" => "orange", "b" => "banana", "c" => "apple");
$fruitArrayObject = new ArrayObject($fruits);
$fruitArrayObject->ksort();

foreach (
$fruitArrayObject as $key => $val) {
echo
"$key = $val\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

a = orange
b = banana
c = apple
d = lemon

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top