ArrayObject::ksort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayObject::ksortSort the entries by key

Açıklama

public ArrayObject::ksort(int $flags = SORT_REGULAR): bool

Sorts the entries by key, maintaining key to entry correlations. This is useful mainly for associative arrays.

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Değiştirgeler

seçenekler

İsteğe bağlı ikinci değiştirge seçenekler, şu değerleri kullanarak sıralama davranışını değiştirmek için kullanılabilir:

Sıralama türü seçenekleri:

  • SORT_REGULAR - öğeler normal olarak karşılaştırılır; ayrıntılar için: Karşılaştıma İşleçleri
  • SORT_NUMERIC - öğeler sayısal olarak karşılaştırılır.
  • SORT_STRING - öğeler dizgesel olarak karşılaştırılır.
  • SORT_LOCALE_STRING - öğeler geçerli yerele göre dizgesel olarak karşılaştırılır. setlocale() işlevi ile değiştirilebilen bir yerel kullanılır.
  • SORT_NATURAL - natsort() işlevindeki gibi öğeler "doğal sıralama" kullanılarak dizgesel olarak karşılaştırılır.
  • SORT_FLAG_CASE - dizgeleri harf büyüklüğüne duyarsız sıralamak için SORT_STRING veya SORT_NATURAL ile bitsel VEYAlanabilir.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Örnekler

Örnek 1 ArrayObject::ksort() example

<?php
$fruits 
= array("d" => "lemon""a" => "orange""b" => "banana""c" => "apple");
$fruitArrayObject = new ArrayObject($fruits);
$fruitArrayObject->ksort();

foreach (
$fruitArrayObject as $key => $val) {
    echo 
"$key = $val\n";
}
 
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

a = orange
b = banana
c = apple
d = lemon

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top