ArrayObject::natsort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayObject::natsortSort entries using a "natural order" algorithm

Açıklama

public ArrayObject::natsort(): bool

This method implements a sort algorithm that orders alphanumeric strings in the way a human being would while maintaining key/value associations. This is described as a "natural ordering". An example of the difference between this algorithm and the regular computer string sorting algorithms (used in ArrayObject::asort) method can be seen in the example below.

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 ArrayObject::natsort() example

<?php
$array 
= array("img12.png""img10.png""img2.png""img1.png");

$arr1 = new ArrayObject($array);
$arr2 = clone $arr1;

$arr1->asort();
echo 
"Standard sorting\n";
print_r($arr1);

$arr2->natsort();
echo 
"\nNatural order sorting\n";
print_r($arr2);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Standard sorting
ArrayObject Object
(
  [3] => img1.png
  [1] => img10.png
  [0] => img12.png
  [2] => img2.png
)

Natural order sorting
ArrayObject Object
(
  [3] => img1.png
  [2] => img2.png
  [1] => img10.png
  [0] => img12.png
)

For more information see: Martin Pool's » Natural Order String Comparison page.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top