ArrayObject::natsort

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayObject::natsortSort entries using a "natural order" algorithm

Açıklama

public ArrayObject::natsort(): true

This method implements a sort algorithm that orders alphanumeric strings in the way a human being would while maintaining key/value associations. This is described as a "natural ordering". An example of the difference between this algorithm and the regular computer string sorting algorithms (used in ArrayObject::asort) method can be seen in the example below.

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Dönüş türü artık true;evvelce, bool idi.

Örnekler

Örnek 1 ArrayObject::natsort() example

<?php
$array
= array("img12.png", "img10.png", "img2.png", "img1.png");

$arr1 = new ArrayObject($array);
$arr2 = clone $arr1;

$arr1->asort();
echo
"Standard sorting\n";
print_r($arr1);

$arr2->natsort();
echo
"\nNatural order sorting\n";
print_r($arr2);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Standard sorting
ArrayObject Object
(
  [3] => img1.png
  [1] => img10.png
  [0] => img12.png
  [2] => img2.png
)

Natural order sorting
ArrayObject Object
(
  [3] => img1.png
  [2] => img2.png
  [1] => img10.png
  [0] => img12.png
)

For more information see: Martin Pool's » Natural Order String Comparison page.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top