ArrayObject::serialize

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

ArrayObject::serializeSerialize an ArrayObject

Açıklama

public ArrayObject::serialize(): string

Serializes an ArrayObject.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

The serialized representation of the ArrayObject.

Örnekler

Örnek 1 ArrayObject::serialize() example

<?php
$o
= new ArrayObject();

$s1 = serialize($o);
$s2 = $o->serialize();

var_dump($s1);
var_dump($s2);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(45) "C:11:"ArrayObject":21:{x:i:0;a:0:{};m:a:0:{}}"
string(21) "x:i:0;a:0:{};m:a:0:{}"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top