PHP 8.1.28 Released!

SessionHandlerInterface::gc

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

SessionHandlerInterface::gcEski oturumları çöpe atar

Açıklama

public SessionHandlerInterface::gc(int $azami_ömür): int|false

Ömrü tükenmiş oturumu temizler. session_start() tarafından çağrılır. Çağrı sıklığı session.gc_divisor ve session.gc_probability ve session.gc_maxlifetime yapılandırma yönergeleri ile belirlenir.

Bağımsız Değişkenler

azami_ömür

Oturum azami_ömür saniye boyunca güncellenmemişse yok edilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda silinen otumların sayısı, başarısızlık durumunda false döner. Dikkat: Bu değer, PHP tarafından işlenmek üzere dahili olarak döndürülür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 Artık başarı durumunda silinen oturumların sayısı dönüyor, evvelce true dönerdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top