PHP 8.1.28 Released!

SessionHandlerInterface::destroy

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

SessionHandlerInterface::destroyOturumu siler

Açıklama

public SessionHandlerInterface::destroy(string $kimlik): bool

Oturum kimlği belirtilen oturumu siler. PHP tarafından dahili olarak (session_destroy() üzerinden $eski_oturumu_sil bağımsız değişkenine true atanarak veya session_decode() başarısız olursa) session_regenerate_id() işleviyle çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

kimlik

Silinecek oturumun kimliği..

Dönen Değerler

Dönüş değeri (normal olarak başarılıysa true, değilse false). Bu değerin PHP tarafından dahili olarak döndürüleceği unutulmamalıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top