PHP 8.1.28 Released!

SessionHandlerInterface::read

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

SessionHandlerInterface::readOturum verisini okur

Açıklama

public SessionHandlerInterface::read(string $kimlik): string|false

Oturum deposundan kimliği belirtilen oturumun verisini okur ve sonucu PHP tarafından dahili olarak işlenmek üzere döndürür. Bu yöntem PHP tarafından otomatik olarak oturum başlatılırken örtük olarak veya session_start() çağrısıyla doğrudan çalıştırılır.

Bu yöntem oturum deposundan kimliği belirtilen oturumun verisini döndürür. Bu yöntemin döndürdüğü dizgenin SessionHandlerInterface::write() yöntemine aktarılan dizgeleştirilmiş özgün dizge ile aynı biçemde olması gerekir. Hiçbir şey okunmamışsa false döner.

Bu yöntemin döndürdüğü veri, PHP tarafından dahili olarak session.serialize_handler yapılandırma yönergesinde belirtilen nesneleştirme yöntemi kullanılarak kodlanır. Sonuç, $_SESSION süper küreselini doldurmakta kullanılır.

Dikkat: Nesneleştirme yöntemi unserialize() işlevininki ile aynı değildir ve sadece session_decode() tarafından erişilebilir.

Bağımsız Değişkenler

kimlik

Oturumun kimliği.

Dönen Değerler

Okunan veriden deşifre edilmiş dizge döner. Hiçbir şey okunmamışsa false döner. Dikkat: Bu değer, PHP tarafından işlenmek üzere dahili olarak döndürülür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
8
Anonymous
1 year ago
It appears that, if this function returns false, it causes "session_start(): Failed to read session data: user" to be emitted in the error log. This also seems to have a cascading effect that causes the write() method not to be called.

So, returning false appears to only be for indicating an error state. To indicate that there is no existing session, but that it is okay to create one, it appears that returning an empty string is the way to go.
To Top