PHP 8.0.24 Released!

SessionHandlerInterface::read

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

SessionHandlerInterface::readOturum verisini okur

Açıklama

public SessionHandlerInterface::read(string $kimlik): string|false

Oturum deposundan kimliği belirtilen oturumun verisini okur ve sonucu PHP tarafından dahili olarak işlenmek üzere döndürür. Bu yöntem PHP tarafından otomatik olarak oturum başlatılırken örtük olarak veya session_start() çağrısıyla doğrudan çalıştırılır.

Bu yöntem oturum deposundan kimliği belirtilen oturumun verisini döndürür. Bu yöntemin döndürdüğü dizgenin SessionHandlerInterface::write() yöntemine aktarılan dizgeleştirilmiş özgün dizge ile aynı biçemde olması gerekir. Hiçbir şey okunmamışsa false döner.

Bu yöntemin döndürdüğü veri, PHP tarafından dahili olarak session.serialize_handler yapılandırma yönergesinde belirtilen nesneleştirme yöntemi kullanılarak kodlanır. Sonuç, $_SESSION süper küreselini doldurmakta kullanılır.

Dikkat: Nesneleştirme yöntemi unserialize() işlevininki ile aynı değildir ve sadece session_decode() tarafından erişilebilir.

Değiştirgeler

kimlik

Oturumun kimliği.

Dönen Değerler

Okunan veriden deşifre edilmiş dizge döner. Hiçbir şey okunmamışsa false döner. Dikkat: Bu değer, PHP tarafından işlenmek üzere dahili olarak döndürülür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top