iconv_strpos

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

iconv_strposSamanlıktaki ilk iğneyi bulur

Açıklama

iconv_strpos(
    string $samanlık,
    string $iğne,
    int $başlangıç = 0,
    ?string $encoding = null
): int|false

Samanlık içindeki ilk iğnenin yerini bulur.

Benzeri olan strpos() işlevinden farklı olarak, ilk iğnenin başlangıcına kadar bayt sayısını değil karakter sayısını döndürür. Karakterler karküm ile belirlenen karakter kümesine göre karakter olarak sayılır.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

Aramanın yapılacağı dizge.

iğne

Aranacak alt dizge.

başlangıç

Aramanın başlatılacağı konum (seçimlik). Negatifse dizgenin sonundan itibaren sayılır.

karküm

Eğer karküm belirtilmezse veya null ise, dizgenin karakter kodlamasının iconv.internal_encoding yönergesinde belirtilen kodlama olduğu varsayılır.

Eğer samanlık veya iğne birer dizge değilse bir dizgeye dönüştürülür ve değeri kendisi olan bir sabit gibi ele alınır.

Dönen Değerler

İlk iğne'nin samanlık içinde bulunduğu yerin indisi ile döner.

Eğer samanlık içinde iğne yoksa false döndürür.

Uyarı

Bu işlev mantıksal false değeriyle dönebileceği gibi false olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi Mantıksal Değerler bölümünde bulunabilir. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işleci kullanılabilir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 karküm artık null olabiliyor.
7.1.0 başlangıç negatif olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

  • strpos() - Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • iconv_strrpos() - Samanlıktakı son iğneyi bulur
  • mb_strpos() - Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktanın indisini döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top